SÖKES: FRIVILLIGA TILL POOLSKÖTSEL

Skötseln av vårt poolområde sker enbart med frivilliga medlemmars hjälp som mot en mindre ersättning (f n 750 kr per vecka) tar hand om poolen. 

Det är helt nödvändigt med denna insats från medlemmarna för att vi skall kunna hålla poolen öppen. 

Vi vill därför vädja till alla medlemmar i Borgarbo Tomtägarförening att höra av er till poolansvarig om ni kan ta hand om poolen en vecka. En lista finns vid brevlådorna där man kan boka upp sig. Inga förkunskaper krävs utan erforderliga instruktioner/utbildning ges på plats. 

Poolskötseln innefattar bland annat öppning och stängning av poolområdet under en vecka, rengöring av poolen m h a poolrobot, gräsklippning och städning av omklädningsrum. 

Vi vill även passa på att tacka de medlemmar som redan skrivit upp sig på listan för poolskötsel 2022! 

Styrelsen i Borgarbo Tomtägarförening 

Viktigt meddelande från kassören

Samtliga årsavgiftsfakturor har nu skickats till tomtägarna, antingen via E-post eller via PostNord.  

Om inte fakturorna har kommit via mejl till inkorgen eller med kuvert via PostNord till postlådan kontakta styrelsen snarast!

Information om reparationsarbete gråvattenledning

Under maj och delar av juni har föreningen utfört reparationsarbete och underhåll av den gemensamhetsanläggning för gråvatten som föreningen har. 

26 tomter är anslutna till denna anläggning och det är dessa tomtägare som delar på kostnaden för det utförda arbetet.

 

Styrelsen i Borgarbo Tomtägarförening 

Trädfällning på allmän mark

Vill du fälla träd på föreningens allmänna mark? Då MÅSTE du kontakta styrelsen utpekat ansvarig för trädfällning på allmän mark. 

Hör av dig till Thomas Wettergren på 0722-52 50 27 eller thomas.wettergren11@gmail.com innan du börjar såga. 

Hjärtstartare finns nu i Borgarbo

Hjärtstartare räddar liv

Hjärtstopp är en av Sveriges vanligaste dödsorsaker. Varje år drabbas    10 000 personer, endast 500 överlever.

Forskning visar att 3 av 4 kan överleva ett hjärtstopp om rätt behandling startas inom 3 minuter. Genom kunskap i hjärt-lungräddning och en hjärtstartare på plats kan du se till att fler kan räddas tillbaka till livet igen.

Följer du länken nedan så får du mer information om hur en hjärtstartare fungerar.                  https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/plotsligt-hjartstopp/mer-lasning/sa-fungerar-en-hjartstartare/

Var finns då hjärtstartaren i Borgarbo ?

En av våra tomtägare har, på helt eget initiativ, införskaffat hjärtstartare. Den finns monterad utomhus vid Borgarbovägen 34 ( se kartlänk nedan ).                                                                  https://minkarta.lantmateriet.se/?e=622336.5&n=6649095.25&z=13&background=3&boundaries=true

Stort tack till Åsa & Stefan !

 

 

Några tips för skydd mot inbrott och stöld:

  • Installera låsbara fönsterlås till alla fönster
  • Använd godkänt hänglås med kätting eller vajer för värdesaker som förvaras utomhus under vintern, som till exempel trailer, cyklar, stegar
  • Lämna inte stöldbegärliga saker i stugan. Dyr hemelektronik, sprit och annat är tyvärr intressant för tjuvar
  • Märk föremål med Märk DNA så att dina värdesaker blir mycket mindre värda för tjuvar och hälare, och ökar risken att åka fast.
  • Använd utomhusbelysning med rörelsesensor
  • Om du har en båt på en släpvagn på din tomt under vintern - säkra släpvagnen med ett godkänt släpvagnslås
  • Be en granne titta till huset med jämna mellanrum om du själv inte har möjlighet att se efter det

Coronavirus ( COVID-19 )

Allmänna regler för att minska smittspridning (oavsett om det är coronavirus, influensa eller vanlig förkylning)

- Tvätta händerna och/eller sprita dem ofta och noga.

- Undvika att peta med fingrar i ansikte och ögon.

- Hosta och nys i armvecket eller i papper.

- Undvik smittade människor och stanna själv hemma om du är sjuk.

- Frågor och svar om coronavirus finns på Folkhälsomyndighetens hemsida samt på Världshälsoorganisationens hemsida.